Komorní Třebíč
Menu


Poslední pokoj

Nejdřív někdo hrozně vykřikl. Pak se přidaly další hlasy. A potom vypuklo naprosté pandemonium. Stěny i podlahy se začaly bortit a rozkládat v čistou nicotu. Jekot, pláč, prosby o pomoc, někdo se hlasitě modlí. Vzduch je najednou tak studený až bodá v plicích. Útěk, poslední práh. Bude to k něčemu? Zapadnou dveře, pokoj se zachvěje, ale nerozpadne. Úplně poslední pokoj.

Poslední pokoj je čtyřhodinový komorní larp s prvky okultna a mystiky. Odehrává se v současné Praze a zabývá se tématem viny, trestu, svědomí a spravedlnosti. Hráči ztvární jednu z deseti postav, které se zachránily v posledním pokoji záhadně zmizelého domu.

Pro každého je připravena jedna postava – role jedné osoby, které se podařilo zachránit v posledním zbylém pokoji. Postavu si hráč vybere přímo na místě podle stručné charakteristiky, která neprozradí příliš. Je možné výběr konzultovat s Průvodcem, aby vám zvolená postava co nejlépe sedla.
Informace o postavě dostanete na třech až čtyřech stranách formátu A4, kde se dozvíte podrobnosti o minulosti, postojích, schopnostech a vztazích k ostatním. Larp Poslední pokoj se na pozadí mystických událostí zabývá dilematy, morálkou, zodpovědností, koncepcí práva a spravedlnosti, emocemi a starými křivdami. Nejlépe si hráči larp užijí, když budou hrát tak, aby bavili sebe i ostatní.

Po rozdání rolí si hráči přečtou informace a mohou se stranou poradit s Průvodcem, pokud si něčím nejsou jisti, nebo si nevědí rady. Pro lepší sžití se vzájemně představí v rámci role, a pak už začne samotná hra vstupem do posledního pokoje.
Hráči budou mít na ztvárnění postavy zhruba tři hodiny.
Poslední pokoj je pouze hra, oddělená od reality. Nicméně pokud by se přesto stalo, že se postava dostane do situace, která je hráči nepříjemná a připadá mu rozumné raději larp opustit, může tak pochopitelně kdykoli učinit.
Po skončení hry následuje necelá hodina diskuze.

Poslední pokoj se odehrává v současné Praze, která je městem atmosférických uliček a nevlídných melancholických podzimů, sídlem mystiků, alchymistů, učenců a mágů.
Náhlá intervence nadpřirozena postihne obyčejný malostranský pavlačový dům, kde si pronajímají pokoje studenti, a kde se právě odehrávala oslava pořádaná majitelem domu.

Podrobnější informace k larpu Poslední pokoj jsou zde: Pokoj_Vseobecne_Informace.pdf - prosíme, prostudujte si je předem.

Larp Poslední pokoj připravila Lucie „Sombra“ Lukačovičová s asistencí a podporou Davida “Ambeřana” Malečka.

WEB: www.vampire.cz

Hra je z dílny Prague by Night


Zpět