Komorní Třebíč
Menu


Cesta dlouhým dnem do noci

Další večer. Znovu padla mlha. Znovu ta strašná mlhová siréna. Znovu se všichni opijí. A všichni budete sami. Zoufalí. A v rodinném kruhu.
Další den, co spěje dlouhou cestou do noci. Aby byl následován dalším, stejně bezútěšným.

Cesta dlouhým dnem do noci je komorní čtyřhodinový LARP o staré bolesti, na motivy osobního dramatu Eugena O'Neilla. Pojednává o lámání duševních tabu postav, o nezměrném utrpení a osamění mezi nejbližšími. O bludném kruhu obviňování a následného sebemrskačství, které je opět střídáno obviňováním. Postavy nemají žádné cíle ani úkoly, kterými by se měly zabývat. Jsou takové, jaké jsou, a s tím LARP pracuje.

Vzhledem k tématům vztahujícím se k drogové problematice, alkoholové závislosti a rodinným konfliktům vhodné pro účastníky starší 18i let.

Hráč si na místě vybere jednu ze šesti postav, žijící v domácnosti irského přistěhovalce Jamese Tyrona. Dostane dostatek času na to, aby si přečetl informace o postavě, jejichž rozsah nepřekročí čtyři strany A4. Informace jsou většinou velmi osobního charakteru - co si postava nalhává, o čem je skálopevně přesvědčena (většinou se v obou skupinách nacházejí téže věci), jaké má vztahy k ostatním.
Larp je koncipován tak, že v rodině Tyronů bude neustále docházet k roztržkám a scénám. Průvodce nebude do hry po celou dobu zasahovat.

Po skončení larpu bude následovat společná diskuze, kde se proberou zážitky ze hry a usadí se dojmy.

Vzhledem k dramatičnosti hry se může stát, že se hráč v rámci své role dostane do situace, která je mu nepříjemná a vzbuzuje osobní negativní zkušenosti. Larp je hrou, která má sloužit především k zábavě - kdykoli může hráč larp opustit, kdyby začal získávat pocit, že se ho hra nepříjemně dotýká. Není to žádná ostuda, ne všichni máme rodinku jako z reklamy na Ramu.

Podrobnější informace k larpu Cesta dlouhým dnem do noci jsou zde: Cesta_Vseobecne_Informace.pdf - prosíme, prostudujte si je předem.

Larp Cesta dlouhým dnem do noci je připravován známou larpovou tvůrkyní Petrou "Reinitou" Lukačovičovou.

WEB: www.praguebynight.eu

Hra je z dílny Prague by Night


Zpět