Komorní Třebíč
Menu


BODLÁK

Bodlák je komorním larpem. Hra se snaží pracovat jak s lidskými emocemi, tak s uměleckými prvky, přičemž prvkem nejvýraznějším je jednoznačně absurdnost. Ta se projevuje především v neurčenosti prostředí ani času, kdy se děj odehrává, ale objevuje se také v některých událostech během hry.

Něco málo k ději:
Dvě významné rodiny ze sousedících vesnic hodlají spojit svou moc skrz sňatek svých dětí. Nebo to tak alespoň má navenek vypadat. Pod povrchem bublá mnoho skrytých nenávistí a historických křivd, které mohou chystanou svatbu zhatit. V rámci Bodláku bude probíhat předsvatební hostina, které se budou účastnit členové obou rodin a některé další významné postavy obou vesnic.
Vaše jednání v průběhu hry rozhodne o tom, zda ke svatbě nakonec dojde, a pokud ano, kdo si vlastně bude brát koho.
V rolích se potkáte s láskou, stejně jako nenávistí. Spácháte zločin nebo se stanete jeho obětí nebo obojí zároveň. Možná, že se budete i bát věcí, které se budou odehrávat. Budete se potkávat s netolerancí k odchylkám stejně jako s upřímnou snahou pomoci.
Většina postav je zaměřena spíše na emoční zážitek, neočekávejte plnění nějakých úkolů a možnost hru vyhrát.

WEB: Bodlák

Hra je z dílny Pilirion o.s.


Zpět